تبلیغات
world Village Anti Mischief
Image by Cool Text: Free Logos and Buttons - Create An Image Just Like This world village anti mischief " Global village against evil " - ( Listen to the Quran - intone of Quran )

world village anti mischief " Global village against evil "

Global Village Without Zionism,Dictator,terrorism and weapons of mass destruction (nuclear, atomic, chemical and microbial)

download (595 kb)i


 

قرائت مجلسی

     

قرائت مجلسی

چهل قرائت برتر از قاریان مشهور جهان

قرائت های کوتاه و به یاد ماندنی

 

ترتیل

 

امام خامنه ای (مدظله العالی) (15 سوره از قرآن)

استاد پرهیزگار (به تفکیک 114 سوره)

استاد منشاوی (به تفکیک 114 سوره)

 

استاد امام جمعه (به تفکیک 114 سوره)

استاد شاطری (به تفکیک 30 جزء)

استاد شاطری (به تفکیک 114 سوره)

 

استاد عبدالباسط (به تفکیک 114 سوره)

استاد کریم منصوری (به تفکیک 30 جزء)

استاد الغامدی (به تفکیک 114 سوره)

 

تفسیر

   

تفسیر جزء سی (حجت الاسلام قرائتی)

تفسیرهایی از آیت الله جوادی آملی (تسنیم)